Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik


Natječaji   04. srpnja 2020.

test

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. 

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe,
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 10.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi ulaganja:

 • punionice za električna vozila,
 • instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice,
 • opremu i radove s puštanjem u pogon,
 • troškovi programskog rješenja za naplatu i analitiku,
 • troškovi stručnog nadzora,
 • punionice za punjenje vozila na vodik.

Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

 • objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava,
 • istekom 2020. godine.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/