https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-su-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-ru


Obavijest   21. travnja 2023.

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-su-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-ru

Sukladno ovome javnom pozivu  Županija će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, pčelarstvo te ostale poljoprivredne sektore, kao i ruralni prostor, a za djelatnosti koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti te stjecanja novih znanja, promociju i programa udruga.

Udrugom koja promiče poljoprivredu i ruralni prostor, u smislu prvog stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i proizvodnje, kao i života u ruralnom području, kojima je cilj dobrobit ruralnog razvoja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine,broj:74/14,70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Za financiranje programa/projekta u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 19.908,42EUR.Najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 EUR.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

  1. Razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usluga/proizvodau svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora;
  2. Podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
  3. Provođenje programskih aktivnosti (izložbe, sajmovi, natjecanja, manifestacije i sl.)
  4. Moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Javnog poziva, koje će također biti razmatrane za financiranje.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Županije, a zahtjevi se podnose u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija na poveznici.