Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra


Natječaji   30. listopada 2020.

test

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici.

Fond će Korisnicima  dodjeljivati  sredstva  pomoći  do 1.000.000,00 kuna po prijavi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14) te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove  ulaganja:

  1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka, prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka Republike Hrvatske) i prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka Republike Hrvatske);
  1. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području, drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti izmedu  75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti izmedu  50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske);
  1. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 9.700.000,00 kn.

Opravdani troškovi:

1. Provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE (ovojnica, strojarstvo, elektrotehnika, OIE - prema tehničkim uvjetima ovog poziva - prilog 1),

2. Stručni nadzor radova,

nastali nakon objave Poziva na mrežnim stranicama Fonda, što se dokazuje datumima izdavanja računa za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE i stručnog nadzora radova.

PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Učitavanje prijave počinje dana 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr. odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju  ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom godine 2020. godine, ovisno što prije nastupi.

Prijava na Poziv počinje dana 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim  stranicama Fonda www.fzoeu.hr. odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi.

Razdoblje od 3. prosinca 2020.  do otvaranja prijava na Poziv je vrijeme u kojem je moguće učitavati dokumentaciju propisanu Pozivom u aplikaciju Fonda.

Izvor: Poveznica