Novi natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala


Natječaji   04. studenog 2020.

Novi natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je deseti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi korisnici:

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti:
projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed elementarnih/prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2019. (u slučaju štete od elementarne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama; u slučaju štete od elementarne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednog zemljištu; u slučaju štete nastale zbog pomora pčelinjih zajednica na području Međimurske županije),
projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja.

Ukupna vrijednost natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekt

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje od 6. studenoga 2020. godine od 12:00 sati do 29. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Izvor: Poveznica