Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti


Natječaji   19. svibnja 2021.

test

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2021. godini.

Cilj javnog poziva je unapređenje učinkovitosti proizvodnih procesa i jačanje proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnositelji:

 • braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine,
 • mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine.

Podnositelji zahtjeva mogu po ovom pozivu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 100.000,00 kn, a dodatni iznos od 20.000,00 kn mogu ostvariti ukoliko se zahtjev podnosi temeljem projekta koji:

 • obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
 • se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabavke ili nadogradnje strojeva, postrojenja, opreme i alata,
 • troškovi istraživanja i razvoja novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju,
 • troškovi uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • troškovi ispitivanja/analize ispravnosti proizvoda u svrhu stavljanja na tržište,
 • dizajn i redizajn logotipa, vizualnog identiteta i/ili razvoj branda,
 • troškovi marketinških aktivnosti,
 • troškovi uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 10.000,00 kuna,
 • troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 20.000,00 kuna,
 • troškovi najma ili zakupa poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 12.000,00 kuna,
 • troškovi nabavke informatičke opreme, računala, računalne opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta,
 • troškovi nastupa na sajmovima i manifestacijama radi komercijalizacije proizvoda/usluga u iznosu do 20.000,00 kuna,
 • troška nabave radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn,
 • troškovi edukacije i stjecanja novih znanja ako su vezani za proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta,
 • troškovi izrade projektne dokumentacije u iznosu do 20.000,00 kuna,
 • troškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva,
 • ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine.

Izvor: Poveznica