Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina


Natječaji   24. lipnja 2021.

test

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  Javni poziv za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu  potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju, a cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja u ovim okolnostima.

  1. Mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima

Prihvatljivi prijavitelji:

  • fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju i više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije, te destilateri.

Sredstva se dodjeljuju za destilaciju:

  • 2.000.000,00 litara vina, a iznos potpore iznosi okvirno 5,00 kuna/litri ( srednja vrijednost raspona od 4,09 do 6,37 kuna/litri) odnosno od 0,54 EUR/litri do 0,84 EUR/litri zavisno o stvarnom udjelu alkohola u vinu prilikom isporuke.

Svaka količina vina isporučena na destilaciju mora biti provedena u EMCS sustavu, izuzev količina malih vinara (s proizvodnjom manjom od 1.000 hl). Mali vinari su dužni kretanje vina prikazati pratećim dokumentom.

Aktivnosti vezane uz destilaciju trebaju biti dovršene do 31. kolovoza 2021. godine, a koji označava krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

         2.  Potpora za krizno skladištenje vina

Prihvatljivi prijavitelji:

  • fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju i više proizvođačkih organizacija te međusektorske organizacije.

Količine predane na krizno skladištenje moraju biti vidljivo odvojene u podrumu, a podaci o seriji ili lot-u jasno povezani s pozitivnim Rješenjem o stavljanju na tržište proizvoda te zabilježeni u Podrumskoj evidenciji proizvođača.

Sredstva se dodjeljuju kao potpora za krizno skladištenje:
  • 4.000.000,00 litara vina. Potporu ostvaruje proizvođač vina u iznosu od 2,5 kune/litri za vino iz vlastite proizvodnje predano na skladištenje u trajanju 60 dana.

Obaveza Korisnika ove mjere je da u utvrđenom roku skladištenja i od datuma koji će u Odluci utvrditi Agencija za plaćanja ne izuzima utvrđenu količinu vina sa skladišta i ne stavlja ga na tržište. 

Razdoblje skladištenja započinje 29. lipnja 2021. godine. 

Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene 27. kolovoza 2021. godine Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. kolovoza 2021. godine.

Sudjelovanje u mjeri Destilacija vina u kriznim slučajevima isključuje mogućnost sudjelovanja u mjeri Potpora za krizno skladištenje vina.

Rok za podnošenje Prijava  Mjera je do 28. lipnja 2021. godine.

Izvor: Poveznica